Filtade,broderade vantar
*FOLKKONST*
art.nr.410104-2
"Sprätthake"
*svart/roströd/ockragul
Pris: 700:-